Emil Samuelsson

Advokat

Emil Samuelsson arbetar främst med miljörätt, energirätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han biträder kommuner och andra myndigheter, bolag samt privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Inom miljörätten arbetar Emil Samuelsson bland annat med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt med vattenskydd och andra områdesskydd.

Inom fastighetsrätten arbetar Emil Samuelsson främst med nyttjanderätter såsom hyra, bostadsrätt, arrende och servitut. Han arbetar även med plan- och byggrelaterade frågeställningar.

Han biträder även stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner inom entreprenadrättsliga frågeställningar.

Erfarenhet

 • 2020-
 • Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
 • 2014-2019
 • Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Oebergs
 • 2013-2014
 • Beredningsjurist vid Västmanlands tingsrätt
 • 2011-2013
 • Notarietjänstgöring vid Örebro tingsrätt

Utbildning

 • 2011
 • Juris kandidatexamen vid Göteborgs Universitet

Övrigt

 • 2013
 • Filosofie kandidatexamen vid Lunds Universitet

Språk

Svenska och engelska