Vår advokatfirma

Vår advokatfirma

Verksamheten etablerades 1961 och bedrivs sedan 1991 som advokatfirma. Advokatfirman fokuserar främst på miljö- och fastighetsrätt vilket också var den huvudsakliga ursprungliga inriktningen. Idag erbjuder advokatfirman specialistkompetens inom ett flertal verksamhetsområden.

Våra advokater

Advokatfirman består av sex jurister och en annan anställd. Verksamheten ägs gemensamt av tre advokater.

I första hand återfinns våra uppdragsgivare i näringslivet samt bland statliga verk, myndigheter, kommuner och organisationer men vi biträder även privatpersoner. Många uppdrag avser tvistelösning, förhandlingar och miljörättsliga tillståndsärenden.

Flertalet av advokatfirmans medarbetare föreläser regelbundet vid externa kursarrangemang inom advokatfirmans verksamhetsområden. Advokatfirman anordnar även utbildningar för sina uppdragsgivare.

Våra verksamhetsområden

Advokatfirman fokuserar främst på miljö- och fastighetsrätt vilket också var den huvudsakliga ursprungliga inriktningen. Idag erbjuder advokatfirman specialistkompetens inom ett flertal verksamhetsområden.