MILJÖ & FASTIGHET

Vår advokatfirma

Verksamheten etablerades 1961 och bedrivs sedan 1991 som advokatfirma. Advokatfirman fokuserar främst på miljö- och fastighetsrätt vilket också var den huvudsakliga ursprungliga inriktningen. Idag erbjuder advokatfirman nio jurister med specialistkompetens inom ett flertal verksamhetsområden.

Våra vanliga uppdragsgivare

I första hand återfinns advokatfirmans uppdragsgivare i näringslivet samt bland statliga verk, myndigheter, kommuner och organisationer. Advokatfirman biträder även privatpersoner. Många uppdrag avser tvistelösning, förhandlingar och miljörättsliga tillståndsärenden.