Företagsöverlåtelser

I samband med företagsöverlåtelser aktualiseras många gånger miljö- och fastighetsrättsliga frågeställningar. Vi biträder vid genomförande av miljörättslig due diligence i samband med förvärv av företag, rörelser och fastigheter. Vid företagsöverlåtelser kan vi även biträda med allmän affärsjuridisk kompetens, upprättande av avtal, förhandling m.m. inom framför allt våra specialistområden, miljö- och fastighetsrätt. Mer om dessa typer av ärenden finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: