Företagsöverlåtelser

Miljö- och fastighetsrättsliga frågor

Vi är specialister inom fastighets- och miljörätt och biträder regelmässigt med specialistrådgivning inom våra områden vid företagsöverlåtelser. Det kan gälla komplicerade frågor avseende entreprenadrätt, plan- och bygglagsfrågor eller hyres- och arrenderättsliga frågor. Vi biträder även vid genomförande av miljörättslig Due Diligence i samband med förvärv av företag, rörelser och fastigheter.