Ersättningsrätt

Advokatfirman biträder gällande ersättningsanspråk på olika grunder. Utöver anspråk utifrån skadeståndsrättsligt ansvar så kan även frågor gällande försäkringsrätt, konsultansvar, ersättning och inlösen enligt miljöbalken och miljöskadestånd aktualiseras. Mer om olika typer av sådana ärenden finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: