Ersättningsrätt

Försäkringsrätt

Försäkringsrätten är nära anknuten till skadeståndsrätten och försäkringsrättsliga frågor aktualiseras ofta tillsammans med frågor om skadestånd. Försäkringsrättsliga frågor uppkommer även regelmässigt vid ingående av försäkringsavtal samt i samband med skadereglering.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av att bistå försäkringstagare och andra ersättningsberättigade med försäkringsrättslig rådgivning.

Kontaktpersoner: