Kommersiell hyresrätt

På lokalhyresmarknaden omsätts årligen mycket stora ekonomiska värden. Det krävs juridiska insikter för att arbeta fram lokalhyresavtal och andra kommersiella hyresavtal. Innehållet i huvudavtalet (12B.2), indexklausulen, fastighetsskatteklausulen och de särskilda bestämmelserna m.m. måste övervägas noga och harmoniera. Bestämmelser om tillträdesdag, lokalens skick, hyresgästanpassning, tillträdesdag, moms, olika hyrestillägg, ansvar för skador, säkerhet, giltighetsförutsättningar m.m. blir lätt tvistiga och kräver därför eftertanke. Ett bra avtal minskar risken för missnöje och dyrbart processande.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde vid avtalsförhandlingar och omförhandlingar och under medlingsförfarandet och i rättegång. Advokaterna anlitas som föreläsare vid kurser och är verksamma som författare på området. Se Ulf Skorup och Tomas Underskog, Hyreslagarna, 9 uppl. 2013.

Kontaktpersoner: