Offentlig upphandling

Genom advokatfirmans omfattande uppdrag för offentliga subjekt (stat, kommun och landsting) har den offentliga upphandlingen blivit en naturlig del av firmans kompetensområden. Medarbetare vid firman biträder därför ofta beställare i frågor som rör utformning av förfrågningsunderlag men även i processer som rör överprövning och skadestånd. Ännu har firman inte kommit att involveras i frågor som rör upphandlingsskadeavgift men vi räknar med att snart även få biträda i den typen av frågor.

Genom sina övriga specialiteter har firman ofta kommit i kontakt med frågor som rör upphandling av entreprenader men även upphandlingar som omfattat miljöfrågor och som har fastighetsrättslig anknytning. Därigenom har firman stor erfarenhet av att överväga de gränser som finns mellan hyra, köp och uppförande av byggnader m.m., i relation till upphandlingsregler.

Kontaktpersoner: