Offentlig upphandling

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag är det dokument som innehåller förutsättningarna för en specifik offentlig upphandling. Av förfrågningsunderlaget ska framgå bland annat vad som köps och kraven som ställs på det. Medarbetare vid firman biträder ofta beställare i frågor som rör utformning av förfrågningsunderlag.

Kontaktpersoner: