Tomas Underskog

Advokat & Delägare

Tomas Underskog arbetar i stort sett endast med miljörätt, fastighetsrätt (inklusive hyra) och entreprenadrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden sedan mer än femton år. Tomas Underskog biträder främst offentliga subjekt med miljörättsliga tillståndsprövningar och större fastighetsägare vad gäller kommersiell hyresrätt. Han biträder även stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner inom entreprenadrättsliga frågeställningar.

​Tomas Underskog har studerat både vid Uppsala universitet och Minnesota Lawschool.

Inom miljörätten arbetar Tomas Underskog i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. ansvaret vid förorenad mark, avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Tomas Underskog i första hand med hyra men även med fastighetsförsäljningar, exploatering, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt, tomträtt och andra nyttjanderätter.

Tomas Underskog anlitas ofta som föreläsare, särkskilt inom fastighets- och miljörätten. Han föreläser återkommande för bl.a. Karnov VJS samt för klienter.

Erfarenhet

 • 1998-
 • Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 2002
 • 1996-1998
 • Tingsnotarietjänstgöring i Uppsala tingsrätt

Utbildning

 • 1994
 • Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet

Övrigt

 • 1999-2000
 • Föreläsare angående ansvaret för efterbehandling, bl.a. vid KTH
 • 1993 & 1995
 • Studier vid Minnesota Lawschool och Mannheims juridiska fakultet, Tyskland
 • Författat lagkommentar till hyreslagen (9 u. 2013)

Språk

Svenska och engelska

Tomas Underskog
Advokat & Delägare
E-post