Minerallagstiftning

Den nuvarande minerallagstiftningen, minerallagen, tillkom år 1992 och reglerar hur mineraltillgångar får utnyttjas. Särskilt centrala är reglerna om undersökningstillstånd, bearbetningskoncession och ersättning till fastighetsägare. I frågor om hänsyn till omgivningen och skadestånd är minerallagen nära knuten till miljöbalken.

Advokatfirman har i sin verksamhet förvärvat en bred erfarenhet av minerallagstiftningen och har också biträtt flera uppdragsgivare i sådana frågor. Mer om undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner finns att läsa under respektive underrubrik.

Kontaktpersoner: