Björn Hellman

Advokat & Delägare

Anställd i advokatfirman sedan 2012. Björn Hellman arbetar i stort sett endast med miljörätt och fastighetsrätt. Han biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Björn Hellman i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Björn Hellman främst med hyra, nyttjanderätter, exploatering, detaljplanefrågor och bygglov samt entreprenad.

Erfarenhet

  • 2012-
  • Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 2017
  • 2011-2012
  • Tingsnotarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt (även vid mark- och miljödomstolen)
  • 2010-2011
  • Föredragande vid Konkurrensverket

Utbildning

  • 2010
  • Juris kandidatexamen vid Stockholms Universitet

Språk

Svenska, engelska och spanska

Björn Hellman
Advokat & Delägare
E-post