Minerallagstiftning

Undersökningstillstånd

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen innebär en ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper inom ett bestämt område. Den som har sådant tillstånd får bedriva undersökningsarbete inom det aktuella området sedan en arbetsplan tagits fram i enlighet med minerallagens bestämmelser. Undersökningsarbete får endast bedrivas för att visa att sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom området och för att ta närmare reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet.

Advokatfirman har i sin verksamhet förvärvat en bred erfarenhet av minerallagstiftningen och har också biträtt flera uppdragsgivare i sådana frågor.

Kontaktpersoner: