Kommersiell hyresrätt

Hinder och men i nyttjandet

Då det föreligger hinder och men i nyttjandet av en lokal uppkommer frågor bl.a. om hyresgästen har uppsägningsrätt eller får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om det finns rätt till skälig nedsättning av hyran och om hyresgästen har rätt till ersättning för skada.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde i ärenden i vilka hyresgäster gör gällande att det föreligger hinder och men i nyttjandet.

Kontaktpersoner: