Ersättningsrätt

Konsultansvar

Det blir allt vanligare att beställare riktar anspråk mot anlitade konsulter och sådana tvister kan omfatta mycket stora värden. Konsultens ansvar regleras i allmänhet genom en hänvisning till Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK96).

Advokatfirman har flerårig erfarenhet av att biträda beställare vid tvister rörande konsultansvar och därmed också av tolkning och tillämpning av ABK 96.

Kontaktpersoner: