Nils Karlsson Green

Advokat

Nils arbetar med alla typer av miljörättsliga frågor som t.ex. tillståndsprövningar, områdesskydd och avfallshantering. Nils bistår stora och små bolag vid tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter som bland annat industrianläggningar, avfallsanläggningar och vindkraftsparker på land och till havs. Nils arbetar även med tillståndsprövningar för vattenverksamhet så som bortledande av grund- och ytvatten samt uppförande av ledningar och andra typer av anläggningar inom vattenområde.

Inom fastighetsrätten bistår Nils klienter vid bland annat fastighetsöverlåtelser, upplåtelse av nyttjanderätter och servitut samt bygglovsfrågor.

Inom energirätten bistår Nils klienter vid olika typer av regulatoriska frågor som rör vindkraftsprojekt och elproduktion, så som exempelvis tillståndsfrågor, koncession och skatt på energi. Nils har även erfarenhet av att upprätta och förhandla projektdokument vid vindkraftstransaktioner så som nätanslutningsavtal och kraftköpsavtal.

Erfarenhet

  • 2020-
  • Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
  • 2017-2020
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Oebergs
  • 2015-2017
  • Notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt

Utbildning

  • 2015
  • Juristexamen vid Stockholms Universitet

Övrigt

  • 2011
  • Studier vid Erasmus Universiteit, Rotterdam, Nederländerna

Språk

Svenska och Engelska


Huvudsakligen verksam inom: