Företagsöverlåtelser

Civilrättsliga frågor

Vid företagsöverlåtelser kan vi biträda med allmän affärsjuridisk kompetens, upprättande av avtal, förhandling m.m. inom framför allt våra specialistområden, miljö- och fastighetsrätt.

Kontaktpersoner: