Emma Söderlind

Biträdande jurist

Emma Söderlind arbetar främst med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Hon biträder offentliga aktörer, företag samt privatpersoner i processer vid allmän domstol, förvaltningsdomstol samt mark- och miljödomstol.

Inom miljörätten arbetar Emma Söderlind i första hand med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt därtill hörande energi- och vattenrättsliga frågor, särskilt havs- och landbaserad vindkraft. Hon arbetar även med bland annat miljöskadestånd och EU-rättsliga frågor. Inom fastighetsrätten arbetar Emma Söderlind främst med kommersiell hyresrätt, övriga nyttjanderätter samt med plan- och byggfrågor. Hon arbetar även med entreprenadsrättsliga frågeställningar.

Erfarenhet

  • 2021-2022
  • Handläggare Länsstyrelsen Uppsala län
  • 2022
  • Uppsatspraktikant vid Advokatfirman Åberg & Co
  • 2023
  • Verksam i Advokatfirman Åberg & Co

Utbildning

  • 2023
  • Juristexamen vid Uppsala Universitet

Övrigt

  • 2022
  • Juridikstudier vid Singapore Management University, Singapore

Språk

Svenska och engelska

Emma Söderlind
Biträdande jurist
E-post