Jim Blomström

Advokat

Jim Blomström arbetar främst med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han biträder offentliga aktörer samt små och stora företag i processer vid allmän domstol, förvaltningsdomstol samt mark- och miljödomstol.

Inom miljörätten arbetar Jim Blomström i första hand med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt med art- och områdesskydd. Han arbetar även med bland annat allmänna vattentjänster, miljöskadestånd och ansvar vid förorenad mark.

Inom fastighetsrätten arbetar Jim Blomström främst med plan- och byggrelaterade frågor samt nyttjanderätter såsom hyra, bostadsrätt, tomträtt, arrende och servitut. Han arbetar även med fastighetsbildnings- och markåtkomstfrågor.

Erfarenhet

 • 2015-2018
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Cederquist
 • 2018-2020
 • Tingsnotarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt (även vid mark- och miljödomstolen)
 • 2020-2021
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Cederquist
 • 2021
 • Verksam i Advokatfirman Åberg & Co

Utbildning

 • 2010
 • Kandidatexamen i Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan
 • 2015
 • Juristexamen vid Stockholms universitet

Språk

Svenska och engelska