Nils Ryrberg

Senior Rådgivare

Nils Ryrberg arbetar i stort sett endast med miljörätt, energirätt och fastighetsrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden med en inriktning på vattenrätt. Nils Ryrberg biträder huvudsakligen stora och mindre vindkraftsexploatörer, industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Nils Ryrberg främst med tillståndsprövningar av vindkraftanläggningar och infrastruktur samt vattenverksamheter. Han arbetar även med bl.a. energifrågor, ansvaret vid förorenad mark, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Nils Ryrberg i första hand med fastighetsförsäljningar, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt hyra och andra nyttjanderätter.

Nils Ryrberg anlitas som föreläsare, särkskilt inom miljörätten. Han föreläser främst för tekniska konsulter och deras uppdragsgivare för klienters anställda.

Huvudsakligen verksam inom:

Nils Ryrberg
Senior Rådgivare
E-post