Entreprenadrätt

Entreprenadtvister

Advokatfirman biträder i tvister i förhandlingar med motparter gällande entreprenader. Medarbetare vid firman har stor erfarenhet av att driva process såväl i skiljeform som i allmän domstol. Ofta anlitas även firman för att föreläsa i entreprenadrättsliga frågor.

Kontaktpersoner: