Fastighetsbildning

Klyvning

Klyvningsinstitutet används för uppdelning av fastigheter som till skilda kvotdelar ägs av flera gemensamt, samägande. En klyvning kan ske mot den andres vilja och det är därför särskilt viktigt att utreda vilket klyvningslaternativ som kan vara tillåtligt enligt en graderingsvärdering. Denna bildar utgångspunkt för tillåtligen av olika klyvningsalternativ. Är fråga om flera samägda fastigheter föregås klyvningen oftast av en sammanläggning av fastigheterna.

Att inleda en upplösning av ett samägande genom ett klyvningsförfarande kräver såväl ett stort mått av taktik som mycket goda insikter i reglerna om fastighetsbildning liksom insikter i fastighetsvärdering.

Kontaktpersoner: