Vindkraftsjuridik

Tillstånds- och koncessionsfrågor

Tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, såsom vind- och vattenkraftverk eller biogasanläggningar, är en av advokatfirmans kärnverksamheter. Vi biträder i tillståndsprövningar över hela landet för alla typer av verksamhetsutövare. Advokatfirman upprättar ansökningshandlingar och är ombud hos tillståndsmyndigheten. Vi har lång erfarenhet av granska tekniskt underlag och miljökonsekvensbedömningar samt av samarbete med alla former av tekniska konsulter. Vår erfarenhet av tillståndsprövning och våra kontakter med tillståndsmyndigheter över hela landet ger mycket goda förutsättningar för en snabb och effektiv tillståndsprövning.

För att få bygga och använda starkströmsledningar krävs i regel nätkoncession enligt ellagen.

Advokatfirman har stor erfarenhet av frågor rörande om koncession erfordras och – i så fall – hur ett koncessionsförfarande går till. Den snabba utvecklingen inom vindkraftutbyggnaden har medfört att vindkraftsproducenter efter diskussioner med koncessionshavare har fått anlägga egna linjer för att förbinda vindkraftparker med nätet och för detta bildat egna nätbolag. Advokatfirman har god kännedom om det föreskrivna undantaget från koncessionsplikten för interna nät inom vindkraftparker, samt dess begränsningar.

Advokatfirman har även kunskap rörande skydds- och säkerhetsklassning av ledningar och kulvertar och de särskilda frågeställningar som uppstår vid miljöprövning av sådana ledningar.

Kontaktpersoner: