Fastighetsrätt

Nyttjanderätt

De vanligaste nyttjanderätterna i fast egendom är hyra, arrende och tomträtt. Det finns dock vissa andra nyttjanderätter – t.ex. gratisupplåtelser – som endast regleras av allmänna bestämmelser i 7 kap. jordabalken. Advokatfirman har betydande erfarenhet av alla former av nyttjanderätter och de särskilda förutsättningar som gäller för dem.

Kontaktpersoner: