Fastighetsrätt

Fastighetsöverlåtelser

En överlåtelse av fastighet är ofta en stor affär för klienten. Regelmässigt är det fråga om betydande tillgångar som byter ägare och redan av det skälet bör man ställa höga krav på den juridiska hanteringen. Därtill kommer det specifika regelverk som gäller överlåtelse av fast egendom liksom de många övriga frågor som man bör uppmärksamma i samband med transaktionerna. Advokatfirmans medarbetare har lång erfarenhet av att biträda både säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser.

Advokatfirman bistår också regelbundet klienter i förhandlingar och tvister, t.ex. på grund av påstådda fel i förvärvad fastighet, dröjsmål med betalning, krav från tredje man etc. Ansvaret för eventuella föroreningar på fastigheten har blivit en alltmer central fråga i transaktionssammanhang. Ibland kan det också finnas anledning att uppmärksamma fastighetsmäklares och besiktningsmäns eventuella ansvar.

Advokatfirmans medarbetare har sedan lång tid tillbaka föreläst inom detta område.

Kontaktpersoner: