Plan- och byggjuridik

Åtgärdsföreläggande

Byggnadsnämnden kan inom ramen för sin tillsyn över plan- och bygglagen utfärda lovförelägganden, åtgärdsförelägganden, rättelseförelägganden, rivningsförelägganden m.fl. förelägganden för att föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Advokatfirman har god kunskap och erfarenhet av att bistå vid kontakter med byggnadsnämnden samt att överklaga alla typer av förelägganden och uppträda som ombud vid sådana prövningar.

Kontaktpersoner: