Plan- och byggjuridik

Detaljplanefrågor

För fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra kan en ny detaljplan få genomgripande effekter. Det är därför ofta motiverat att få klarhet i vilka konsekvenser en ny plan kommer att få och ta ställning om det finns anledning att agera med anledning av detta. För kommuner som utarbetar nya detaljplaner uppkommer i många sammanhang komplicerade juridiska frågeställningar som behöver övervägas.

Advokatfirman har lång erfarenhet av att biträda såväl enskilda som kommuner i planärenden. Dessa uppdrag avser insatser såväl medan planer utarbetas som efter att de har antagits kan ofta bli aktuellt att överklaga beslutet att anta planen.

Kontaktpersoner: