Vattenrätt

Vattenkraft

I samband med vattenkraftsutbyggnad uppstår åtskilliga frågor som kräver rättliga överväganden. Den initiala frågan rör rådigheten och rätten att ta fallhöjden i vattendraget i anspråk, utbyggnadsvitsord. Utbyggnaden medför vidare markanskaffningsbehov och en inte så sällan omfattande skadereglering. Ofta förordnar domstolarna om prövotider under vilka skadorna ska utredas och bestämmas. Komplexiteten medför att handläggningen av målen ofta pågår under lång tid. Advokatfirmans medarbetare har sedan dess grundande kontinuerligt varit verksamma i mål av detta slag.

Kontaktpersoner: