Miljörätt

Miljötillsyn

Advokatfirman agerar som ombud i alla former av tillsynsfrågor. Det kan exempelvis gälla synpunkter på förslag till förelägganden också avse strategi inför kontakter med tillsynsmyndigheten eller överklagande av föreläggande och andra tillsynsbeslut. Vidare tillhandahåller advokatfirman rådgivning i fråga om tillsynsavgifter, skrivningar i miljörapporten eller åtalsanmälningar.

Kravet på tillsynsbesök har utvidgats och ska genomföras minst en gång per år för verksamhet som innebär en betydande risk för miljön.

Ibland kan en jurist lösa upp knutar och påskynda handläggningen av ett tillsynsärende. I bästa fall kan ett föreläggande undvikas eller i vart fall få en bättre utformning.

Kontaktpersoner: