Miljörätt

Regeringsprövning

I 17 kap miljöbalken återfinns bestämmelser om vilka fall verksamheter ska eller kan göras till föremål för regeringsprövning vad avser verksamhets tillåtlighet. De verksamheter som obligatoriskt ska prövas av regeringen är få men i ett flertal fall kan kommun påkalla regeringsprövning. Under vissa förutsättningar kan också verksamhetsutövare påkalla regeringsprövning.

Advokatfirmans medarbetare har i ett flertal fall medverkat som ombud vid regeringsprövningar och har insikt om för- och nackdelar med handläggningen och de strategiska bedömningar som krävs.


Kontaktpersoner: