Miljörätt

Avfall och återvinning

Bestämmelserna rörande avfall och återvinning utgör ett av miljörättens mest komplicerade regelkomplex. Samtidigt blir rättsområdet alltmer viktigt, bl.a. på grund av de ökade ekonomiska möjligheterna som branschen erbjuder. Advokatfirman har lång och omfattande erfarenhet av att biträda klienter i alla frågor inom rättsområdet, inte minst i tillståndsprövningar.

Avfallsdefinitionen, specifikationer av avfallsslag, deponiklasser, krav på ekonomisk säkerhet, deponeringsförordningens krav på utformning av deponier, dispensfrågor, sluttäckningsfrågor, undantag från förordningen om avfallsförbränning, frågor rörande förbränningsanläggningar, kommunens renhållningsordning m.m; samtliga är exempel på områden inom vilka advokatfirman erbjuder expertkompetens.

Advokatfirmans medarbetare har sedan lång tid tillbaka föreläst inom detta område och håller återkommande kurser för Avfall Sverige ang. tillståndsprövning för avfallsanläggning.

Kontaktpersoner: